Bescherming van persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden.

De persoonsgegevens worden verzameld door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister:
-    wanneer u surft op de pagina’s van de website “Belgium. Embracing openness”. In uw browser beginnen ze met "https://(www.)embracingopenness.be ". Wanneer een link u naar een andere website, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten.

-    wanneer u contact via e-mail opneemt. 
U bent beschermd op basis van:
-    de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG)

-    de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens


1)     Wettelijke basis van de verwerkingen

Het koninklijk besluit tot oprichting (15 mei 2001) van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister voorziet in de opdrachten van de algemene directie Externe Communicatie: 
•    de oprichting van een kenniscel 
•    de oprichting van een dienstencentrum voor communicatie
•    de organisatie, de uitbouw en de coördinatie van departementsoverschrijdende communicatie en informatie naar en met de burger, de media en de beleidsverantwoordelijken

Het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot uitvoering van artikel 2, 1°, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur (Belgisch Staatsblad van 1 september 2001) schrijft eveneens de taken van de algemene directie voor op het vlak van conceptie- en realisatie van het informatiebeleid van de federale overheid:
1.    het aanwenden van alle voorlichtingstechnieken om de burger voor te lichten en het land beter te doen kennen

2.    het verzamelen van een zo volledig mogelijke documentatie betreffende het nationaal patrimonium en de nationale werkzaamheden en verwezenlijkingen

3.    het coördineren van de initiatieven genomen op de gebieden bedoeld in 1. en 2.


2)    Doel van de verwerkingen

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om: 
•    u in te lichten;
•    uw vragen te beantwoorden.

We verzamelen en verwerken ook gegevens op anonieme wijze:  
•    voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren; 
•    om u een antwoord te geven in uw taal. 

Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie. U bent vrij ze te contacteren. 

3)     Verwerkte gegevens  

De tabel hieronder vermeldt de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt. 
Situaties    Verzamelde en verwerkte gegevens    Bewaringsduur
U raadpleegt een of meerdere pagina’s.    IP-adres.     12 maanden
U neemt via e-mail contact met ons op.    Uw e-mailadres en alle data dat u in uw bericht vermeldt. 
Metagegevens die al dan niet gekoppeld zijn aan uw e-mail.    3 maanden
De gegevens worden na afloop van deze termijnen verwijderd. In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.  
De andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het register van gegevensverwerking. 
Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder link naar uw IP-adres en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren: taalkeuze, gebruikte zoekmachine, gebruikte trefwoorden, website waarlangs u gekomen bent, geraadpleegde pagina’s, raadplegingsduur per pagina, lijst van gedownloade bestanden, datum en uur van toegang, gebruikte browser, platform en besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd. 

4)    Gebruik van cookies 

Strikt noodzakelijke Cookies

Strikt noodzakelijke cookies zijn essentieel voor de goede werking van de website en kunnen in onze systemen niet worden uitgeschakeld. Ze worden meestal ingesteld als reactie op handelingen van u die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals inloggen, het invullen van formulieren of toegang tot beveiligde gebieden. Zonder deze cookies kan de website mogelijk bepaalde diensten of functies niet leveren en kunnen de prestaties worden beïnvloed. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op. Daarom is toestemming voor deze cookies niet vereist en zijn ze altijd standaard ingeschakeld.

Performance Cookies

Performance cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken, zoals welke pagina's het meest worden bezocht en of bezoekers foutmeldingen van webpagina's ontvangen. Deze cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert; alle door deze cookies verzamelde informatie is geaggregeerd en anoniem. Het doel van deze cookies is de werking van de website te verbeteren en bezoekers een betere gebruikerservaring te bieden. Deze cookies kunnen worden ingesteld door de website of door externe dienstverleners. Toestemming voor deze cookies is vereist en bezoekers kunnen ervoor kiezen deze cookies in de cookiebanner of via hun browserinstellingen in of uit te schakelen. Het uitschakelen van deze cookies kan echter leiden tot een minder optimale gebruikerservaring op de website.

Functionele Cookies

Functionele cookies worden gebruikt om verbeterde functionaliteit en personalisatie op een website te bieden. Deze cookies kunnen worden ingesteld door de website of door externe dienstverleners. Functionele cookies kunnen gebruikersvoorkeuren en keuzes onthouden, zoals taalvoorkeuren, lettergrootte of aangepaste instellingen. Ze kunnen ook functies bieden zoals live chat-ondersteuning of ingesloten multimedia-inhoud. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, is meestal anoniem en traceert geen surfactiviteiten buiten de website. Voor deze cookies is toestemming vereist en bezoekers kunnen ervoor kiezen deze cookies in de cookiebanner of via hun browserinstellingen in of uit te schakelen. Het uitschakelen van deze cookies kan echter resulteren in een minder gepersonaliseerde en functionele gebruikerservaring op de website.

Social Media Cookies

Social Media Cookies worden gebruikt om social media sharing en engagement op een website mogelijk te maken. Deze cookies kunnen worden ingesteld door socialemediaplatforms, zoals Facebook, Twitter of LinkedIn, of door externe dienstverleners. Social media cookies stellen bezoekers in staat om inhoud van de website te delen op hun social media profielen of om verbinding te maken met de social media pagina's van de website. Ze kunnen ook worden gebruikt om de doeltreffendheid van marketingcampagnes voor sociale media te volgen. De door deze cookies verzamelde informatie kan door socialemediaplatforms worden gebruikt om advertenties te personaliseren en te richten op bezoekers in hun netwerk. Toestemming voor deze cookies is vereist, en bezoekers kunnen ervoor kiezen deze cookies in de cookiebanner of via hun browserinstellingen in of uit te schakelen. Het uitschakelen van deze cookies kan echter de functionaliteit van social media sharing en engagement op de website beperken.

Deze website maakt gebruik van de volgende cookies:Cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website:
Naam    Vervaldag    Inhoud    Doel
TS01448b0 (tekens na TS… variëren)    Tot het einde van de sessie    Opeenvolging van tekens    Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken.
language_cookie    365 dagen (1 jaar)    Taal van de laatst bezochte pagina    Bij een volgend bezoek aan de site komt men automatisch op de homepagina in de gekozen taal terecht.
klaro    12 maanden    Cookie-voorkeuren    Bewaart de gemaakte keuzes uit de cookie-popup

Statistische cookies van Matomo:
_pk_id    28 dagen    Analyse van het bezoekersaantal website.
_pk_ref    6 maanden    Analyse van het bezoekersaantal website.
_pk_ses    50 minuten    Analyse van het bezoekersaantal website.
        

5)     Veiligheid 

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen. 
Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven. 
Let wel: op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s. 

6)     Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen 

U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten tal van aanvragen moeten behandelen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen. 

Stuur een e-mail of een brief naar onze functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs (deze kopie zal na het afsluiten van uw aanvraag worden verwijderd), met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen:

dpo@premier.fed.be 
FOD Kanselarij van de Eerste Minister
Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming
Hertogsstraat 4
1000 Brussel

7)    Klachten 

Als u vindt dat de Veiligheid van de Staat uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: 
Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: contact@apd-gba.be

8)    Contact 

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: dpo@premier.fed.be